Öyküler

17 Temmuz 2016 Pazar

savaş makinesinde lider ile demon (ecinni)

Bundan daha önce de bahsetmiştim. Birkaç gün önce. Deleuze ve Guattari'de savaş makinesi iki kutupludur. Lider ile demon. Lider pragmatisttir, demon insanüstü özellikler taşıyan figürdür. Bu bakımdan merkez sağda Başbakan Binali Yıldırım'ın tipik pragmatist oluşu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demonik (şeytani) özellikler göstermesi Deleuze-Guattari'yi bir sosyal bilimler deneyinde modeli tam gerçekler. Zaten biri artık Cumhurbaşkanı olduktan sonra lider kalamaz, makama aykırıdır. Cumhurbaşkanı her halükarda demondur, en mutedili bile. Mutedil bir cumhurbaşkanı Papa I. Fransciscus'un paralelidir. Yani biraz peri biraz Desdemona gibidir. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan itidal beklemek safdillik olacaktır. İş, makinenin denetleme dişlilerine kalmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder