Öyküler

9 Temmuz 2016 Cumartesi

Schreber'e

09.07.2016

Sonra kapitalist sistem kadının birine der ki "Artık yoluna kendi başına devam edeceksin. Önüne bak." Bu cümleyi liberal feminist bir güç söylemi ile birlikte sunan tek sosyo-ekonomik sistem kapitalizmdir. Bu cümleyi "yoluna tek başına devam edeceksin" diye anlayan tek süzme ise sensindir. Aptalca olmasa şeytani bir yanlış anlama olurdu. Ortada böyle başka bir süzme kadın daha yoktur. Aslında bu kendini yalanlayan önermenin satır aralarına bakıldığında kendisinden önce gelen ve iptidai diye adlandırdığı sosyo-ekonomik sistemlerin de kadına aynı şeyi buyurduğu görülür (akrabalık sistemlerini devreye sokmadıysa ki onlar da aslında özgür irade söylemini aşmamıştır). O yüzden hala ve inatla "daha da kendi başıma kalacağım" inadı Schreber modelini olumlamaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu sisteme göre ancak Schreber modelin en tepesinde kalabilir. Daha şizoidi (akıl hastalığından ziyade dilin bilinçli biçimde bir şekilde kullanılması, dilsel kopuş) bulunamayacağı için. Paranoyak makinenin şizoid dişlileri bu şekilde ilerler. Sistem Schreber modelini belli başlı bazı arzu güzergahı üzerinden olumlar. Bu rotalar devreye girdikçe sistem varlığını sürdürür. Kopuk yeni bir sistem oluşturamaz, kolayca kadrolaşır. Kopuk yeni sistem oluşturmak demek kurumsal yıkım da dahil birçok belirsizlik demektir. Daha doğrusu başka sistem oluşturmanın imkansızlığıdır. Birçok kurum zedelenmiş olabilir, hatta örselenmiş olabilir, yıkılmak üzere olabilir. Ama çatı ya da korse görevi gören paranoyak makine Schreber böyle bir şey değildir. Gündelik üzerine ahkam kesen, kamuyu düzenleyen, genel ahlak üst yapısını kuran bir makine değildir. Kamuyu kısmen düzenleme düzeneği paranoyak makineden çıkabilir, ama paranoyak makine bu değildir. Her neyse! Arzu güzergahı her ne ise arzunun rotasını çizen yollardan biri arzusuzluğu arzulamadır ki aslında paranoyak makineyle kel alaka kalmamasının şaşırtıcılığı üzerine düşünmek gerekir. Oysa Schreber sistematiği çok kolay asimile eder, kolayca kadrolaşır. Arzusuzlaşma rotasının da içini şizoid (aşkın değil ama aşkıncı) örüntüleriyle doldurur. Şimdilik bu kadar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder