Öyküler

10 Temmuz 2016 Pazar

yine öylesine


Bunların hepsi kabaca Deleuze-Guattari'ye referans...

Şizoid arzu makinesi genel ahlak korsesinden pörtlediği gibi bu korseye kafa tutar, tutar ama genel ahlak da kendi varlığının ikamesini tam da arzu makinesinden ve onun şizoid dişlilerinden alır. Arzusuz genel ahlak yoktur, dahası arzu genel ahlakın harcıdır. Genel ahlak, kendini daimi değilleyen, değilleştiren, üstünden atlayan, duymazdan gelen, içeriği boşaltan ve anlamsızlaştıran dil mekanizmasıyla yasaklar ve zemin sağlar. Fakat şizoid makine sadece genel ahlakla kurduğu ilişkiden ibaret değildir hatta genel ahlaka rağmen vardır, genel ahlaka direnir, denilebilir. Genel ahlak üreten değil yeknesaklaştıran makine olarak şizoid örüntülerin altında yatan paranoyak makine ile karşılıklı konumlanamayışında -eşdüzlemsel değillerdir, sadece birbirlerine doğru yansırlar- sürekli (biteviye) alta ite ite referans gösterir. Paranoyak makineye referans dilde yoktur, ama dilde yokluğu sürekli hissedilir ve kaygı doğurur. Paranoyak makinenin hiçleştirilmesi dilde kaygıyı yaratır. Kaygının sökülmesi ise üretim noktalarında (şizoid makine üretimdir, ekonomidir) dilin arzuya içkin biçimde hakikati açması (genel ahlak korsesinin başından bu yana beyhude ontolojisinde....

Şizoid makine üretimdir, organizmadır. Genel ahlak ise yapıntıdır. Neyse, bir ara toparlarım. Zaten referanssız çok anlamsız. (Deleuze-Guattari'den farklı olarak psikanaliz üst bir genel ahlakla eşleştirilmiyor. Tam tersine psikanaliz teori değil edimsellik/performativite olarak ele alınacak. Çoğunlukla paranoyak makinenin kaydı olarak.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder